534 963 660 ul. Grudziądzka 25B, 87-200 Wąbrzeźno

RTG

Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej. W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi. Obraz cyfrowy, który uzyskujemy przy zastosowaniu radiowizjografii, pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%. Radiowizjografia jest bardzo ważnym elementem wyposażenia gabinetu lekarza stomatologa, gwarantującym szybkie i skuteczne leczenie.

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego programu do wykonywania zdjęć zębowych techniką radiografii cyfrowej możemy:

  • uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich
  • zmniejszyć dawki promieniowania wielokrotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających kilkakrotnego wykonywania badania radiologicznego np. endodoncji
  • gromadzić dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.
ul. Grudziądzka 25B
87-200 Wąbrzeźno